Loren-Help-Desk

אודות מערכת LOREN

בואו להכיר מקרוב את המערכת האינטרנטית שלנו ולהתרכז במה שחשוב באמת, מערכת ניהול הקריאות של חברת לורן תאפשר לכם לשלוט בטיפול בקריאות ולנהל אותן מבלי שהן ינהלו אתכם. המערכת אינה דורשת התקנה ומוכנה לשימוש הארגון בתוך מספר שעות בודדות מרגע הרכישה. החל מ-125 ש”ח לחודש בלבד, צור קשר >>

המערכת

הפיצ’רים שלנו

קביעת תהליכים ברורים בטיפול בקריאות

מערכת אינטרנטית זמינה ללא התקנות

ללא עלויות הקמה וללא כל התחייבות!

ניהול כרטיס לקוח ואנשי קשר

ניהול ומעקב אחר משימות, שיבוץ גורם מטפל

מוכנה לשימוש בתוך מספר שעות מרגע הרכישה

מנגנון שליחת מיילים בזמן אמת

הפקת דוחות וגרפים על פי מדדים שונים

דיווח שעות ברמת משימה

צירוף מסמכים לתיעוד ברמת הפנייה

אפשרות לפיתוח Tailor Made והתאמה אישית

פלטניום
עד 15 משתמשים עד 500 קריאות חדשות בחודש ניהול משימות 55 ש"ח דיווח שעות 55 ש"ח

עלות חודשית
315 ש"ח
זהב
עד 10 משתמשים עד 350 קריאות חדשות בחודש ניהול משימות 40 ש"ח דיווח שעות 40 ש"ח

עלות חודשית
255 ש"ח
כסף
עד 5 משתמשים עד 200 קריאות חדשות בחודש ניהול משימות 30 ש"ח דיווח שעות 30 ש"ח

עלות חודשית
185 ש"ח
ארד
עד 2 משתמשים עד 100 קריאות חדשות בחודש ניהול משימות 20 ש"ח דיווח שעות 20 ש"ח

עלות חודשית
 125 ש"ח